Asumisinfon ominaisuuksia


Tiedottaminen

Asumisinfon avulla taloyhtiötä voidaan informoida asumiseen ja taloyhtiöön liittyvistä asioista helposti ja joustavasti. Tiedotteet löytyvät taloyhtiön Asumisinfosta ja ne voidaan lähettää sähköpostilla tai iPost kirjeinä. Tiedotteita voidaan tarpeen mukaan kohdentaa eri kohderyhmille (hallitus, osakkaat, asukkaat, vuokralaiset) tai yksittäisille henkilöille. Isännöitsijätoimiston lisäksi tiedottamisesta voi vastata myös taloyhtiön hallitus. iPost ominaisuuden ansiosta isännöitsijätoimisto voi lähettää esimerkiksi yhtiökokouskutsut osakkaille paperisina ilman työlästä kopiointi- ja postitusrumbaa.

Asiakirja-arkisto

Taloyhtiön asiakirjat ja muu dokumentaatio ovat aina helposti taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän saatavilla Asumisinfossa. Arkistoon lisätty uusi asiakirja lähetetään automaattisesti hallituksen jäsenille myös sähköpostitse. Asiakirja-arkiston hallinta sekä kansioiden ja asiakirjojen lisääminen on tehty helpoksi ja joustavaksi. Isännöitsijätoimisto voi esimerkiksi lisätä kaikkia taloja koskevaa tietoa yhdellä klikkauksella kaikkiin taloyhtiöihin.

Sähköinen kokous

Asumisinfon valmisteltavat asiat mahdollistaa asioiden käsittelyn ja päätöksenteon isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen välillä hallitusti ja dokumentoidusti ilman, että kokoonnutaan yhteen. Ominaisuuden avulla päästään eroon katkeavista sähköpostiketjuista ja kadonneista sähköposteista. Työn alla olevat ja jo päätetyt asiat ovat helposti tarkasteltavissa Asumisinfossa. Valmisteltavan asian voi avata joko isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen jäsen. Hallituksen jäsenet saavat tiedon valmisteluun avatusta asiasta sähköpostilla, kannanotto asiaan ei vaadi kirjautumista Asumisinfoon.

Muutostyöilmoitukset

Asumisinfon avulla huoneistoa koskevien muutostöiden ilmoittaminen ja käsittely helpottuu ja tehostuu. Osakas tekee  muutostyöilmoituksen liitteineen Asumisinfossa ja ilmoitusta voidaan myöhemmin täydentää. Tarvittaessa isännöitsijä voi asettaa muutostyöilmoituksen taloyhtiön hallituksen tarkasteltavaksi. Ominaisuuden avulla isännöitsijätoimisto voi hallinnoida kaikkien isännöimiensä taloyhtiöiden muutostyöilmoituksia helposti ja luotettavasti. Asumisinfon käyttö muutostyöilmoitusten hallintaan ja käsittelyyn antaa varmuuden siitä, että muutostöistä ilmoittaminen on hoidettu asianmukaisesti ja luotettavasti.

Mielipidekysely

Asumisinfon avulla isännöitsijätoimisto tai taloyhtiön hallitus voi tehdä mielipidekyselyjä taloyhtiöissä helposti ja vaivattomasti. Kysely laaditaan Asumisinfossa ja lähetetään osakkaille tai asukkaille sähköpostilla tai iPost kirjeenä. Kyselyyn voidaan vastata kirjautumalla Asumisinfoon, sähköpostilinkin kautta tai palauttamalla vastauslomake. Kyselytulokset ovat isännöitsijätoimiston ja taloyhtiön hallituksen tarkasteltavissa Asumisinfossa.

Asumisen hyötytieto

Taloyhtiöön ja asumiseen liittyvä tieto on aina osakkaiden ja asukkaiden saatavilla Asumisinfossa. Palveluun voidaan helposti tallentaa tietoa taloyhtiön hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden palvelemiseksi ja isännöinnin sujuvoittamiseksi. Asumisinfosta voi löytyä tietoa muun muassa taloyhtiön toimintaan, yhtiökokouksiin, muutostöihin, paloturvallisuuteen, jätteiden lajitteluun, kiinteistön hoitoon ja asumisturvallisuuteen liittyen. Siellä voi olla myös tietoa yrityksistä, jotka tarjoavat asumiseen liittyviä palveluja, kuten siivousta tai remonttipalveluja.

Vikailmoitukset

Osakkaat ja asukkaat voivat tehdä taloyhtiötä tai huoneistoaan koskevat vikailmoitukset Asumisinfossa, josta ne välitetään automaattisesti huoltoyhtiöön ja tiedoksi isännöitsijätoimistoon. Taloyhtiössä tehdyt vikailmoitukset ja niiden status on nähtävissä Asumisinfossa, näin vältytään raportoimasta samasta asiasta useampaan kertaan. Huoneistoa koskevat vikailmoitukset ovat vain huoltoyhtiön ja isännöitsijätoimiston nähtävissä. Vikailmoituksen tekijä saa sähköpostilla ilmoituksen, kun vika on korjattu.