Asumisinfo on digitaalinen ratkaisu viestintään taloyhtiöiden isännöinnissä

Isännöinnin ja taloyhtiöiden tarpeet ja vaatimukset monipuolisesta ja ajantasaisesta viestinnästä ja sähköisestä asioinnista ovat kasvaneet voimakkaasti viimeisien vuosien aikana.

Asumisinfo on digitaalinen ratkaisu isännöinnin ja taloyhtiöiden viestintätarpeisiin helpottaen ja tehostaen isännöinnin ja taloyhtiön välistä viestintää, yhteistyötä ja asiointia. Asumisinfo on työkalu isännöitsijälle ja taloyhtiön hallitukselle sekä asumisen käyttöliittymä taloyhtiön osakkaille ja asukkaille, joka tarjoaa hyötyjä myös liitynnöillään muihin palveluntarjoajiin.

Asumisinfo sisältää liitynnät johtaviin isännöintijärjestelmiin (Visma Fivaldi, Visma L7, Unes). Liitynnällä isännöintijärjestelmään Asumisinto tarjoaa jatkuvasti kehittyvän palvelukokonaisuuden kyseistä järjestelmää käyttävälle isännöitsijätoimistolle. Lisäksi Asumisinfo tarjoaa isännöitsijätoimistolle aikaa säästävän, asiakastyytyväisyyttä lisäävän sekä isännöitsijätoimiston brändiä tukevan työkalun.

Asumisinfotiimillä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus ja tuntemus isännöinnin ja taloyhtiöiden tarpeista. Asumisinfon lisäksi tarjoamme myös osaamisemme isännöitsijätoimiston käyttöön.